Friday, May 31, 2019

⚡️ Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Walker, 41, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Wasif Qureshi, 20, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Rny, 39, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Luxenny, 28, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Mandadaya ka ba sa mga tax mo, kung 100% kang sigurado na makakalusot ka naman?

 

Oo

 

Hindi

 

Saturday, May 25, 2019

⚡️ Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Walid, 24, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Palojames, 36, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Raju, 35, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Christine Donna, 34, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

May anak ka na ba o mga anak?

 

Oo

 

Wala

 

Thursday, May 23, 2019

🚨 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Martin, 26, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Minnhannguyen, 20, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
李菲, 25, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Rachel Rodriquez, 33, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Sa tingin mo ba, halos araw-araw nagsisinungaling ng kahit isang beses ang karamihan sa mga tao?

 

Oo

 

Hindi