Thursday, November 15, 2018

✅ Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Lozano, 40
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Tommy, 32
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Julio, 43
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Tyler, 36
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Ateista ka ba?

 

Oo

 

Hindi

 

Tuesday, November 13, 2018

😏 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Marcewell, 27
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Johan, 23
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Ryan, 44
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Haroonnazari, 37
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Nawalan ka na ba ng malay dahil sa pagkalasing?

 

Oo

 

Hindi

 

Sunday, November 11, 2018

🙉 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Lozano, 39, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Rafik, 21, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Julian, 22, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Ariana, 42, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Kailangan ba ang kasamaan sa mundo?

 

Oo

 

Hindi