Monday, August 27, 2018

💘 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Beba, 27, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Regina, 27, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Naty Ruiz, 23, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Patylu, 25, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng panalangin?

 

Oo

 

Hindi

 

Friday, August 17, 2018

✅ Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Tyler, 36
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Haroonnazari, 37
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Fernando, 26
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Soliman, 38
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Mahilig ka ba ng manood ng Anime (Japanese Animation)?

 

Oo

 

Hindi