Friday, October 12, 2018

🔒 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
David Blake, 37
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Chong, 34
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Haroonnazari, 37
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Fernando, 27
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Gusto mo ba ng mga wild na party?

 

Oo

 

Hindi

 

Wednesday, October 10, 2018

⚡️ Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Angela, 23
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Ryan, 44
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Fernando, 27
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Soliman, 38
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Naniniwala ka ba na pananagutan ng tao sa lipunan ang pagboto?

 

Oo

 

Hindi

 

Monday, October 8, 2018

💟 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Marshal, 23, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
David Blake, 37, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Van Pridemore, 41, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Chocolatethickness, 18, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Makikipag-date ka ba sa isang taong may masidhing opinyon sa politika na taliwas sa iyo?

 

Oo

 

Hindi