Sunday, May 27, 2018

😎 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Prince, 30, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Pie, 34, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Corinne, 28, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Zoe, 44, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Kalahati ng lahat ng pulis ay magnanakaw at kalahati ng lahat ng pulis ay mamamatay-tao. Tama bang sabihin na ang lahat ng pulis ay kriminal?

 

Oo

 

Hindi

 

Friday, May 25, 2018

⚡️ Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Pankaj, 25, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Prince, 30, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Nathaly, 23, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Corinne, 28, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Nakapunta ka na ba - o gusto mo bang magpunta - sa isang Sci-Fi/Anime/atbp. na convention?

 

Oo

 

Hindi

 

Wednesday, May 23, 2018

🎯 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Calib, 42, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Nash, 37, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Prince, 30, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Diamond, 30, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

May inalaska ka bang tao nito lang, at alam mo na baka sumama ang loob nila dahil dito?

 

Mayroon

 

Wala