Monday, September 30, 2019

💛 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Isaac, 30, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Kary, 33, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Barbara, 38, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mariat, 21, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Kakasisante lang sa 'yo dahil sa di-makatuwirang dahilan sa trabaho. Noong paalis ka na, nagkaroon ka ng pagkakataong magnakaw ng isang mahalagang bagay at wala namang makakaalam. Kukunin mo ba ito?

 

Oo

 

Hindi

 

Saturday, September 28, 2019

🔔 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Kary, 33
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Benardo, 45
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Biodun, 40
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Benson, 33
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Isusugal mo ba ang buhay mo para iligtas ang isang mamamatay nang hayop?

 

Oo

 

Hindi

 

Thursday, September 26, 2019

💜 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Kary, 33
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Princess, 22
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mark Livermore, 43
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Tone, 38
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Mayroon ka bang bandila ng bansa mo?

 

Mayroon

 

Wala