Wednesday, October 2, 2019

🚨 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Isaac, 30
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mariat, 21
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Barbara, 38
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Williams, 43
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Kung nakakapagbasa ka ng isip ng iba, ipagsasabi mo ba ito?

 

Oo

 

Hindi

 

Monday, September 30, 2019

💛 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Isaac, 30, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Kary, 33, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Barbara, 38, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mariat, 21, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Kakasisante lang sa 'yo dahil sa di-makatuwirang dahilan sa trabaho. Noong paalis ka na, nagkaroon ka ng pagkakataong magnakaw ng isang mahalagang bagay at wala namang makakaalam. Kukunin mo ba ito?

 

Oo

 

Hindi

 

Saturday, September 28, 2019

🔔 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Kary, 33
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Benardo, 45
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Biodun, 40
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Benson, 33
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Isusugal mo ba ang buhay mo para iligtas ang isang mamamatay nang hayop?

 

Oo

 

Hindi