Tuesday, December 31, 2019

💟 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Johnny, 25
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Akeil, 31
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Amid, 40
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
David, 41
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Rasista (rascist) ka ba?

 

Oo

 

Hindi

 

Saturday, December 21, 2019

🔔 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Edward, 35
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Nathalia, 41
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Lx, 18
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Clinton, 27
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Sobrang tamad ka bang pumunta sa kusina para magluto ng totoong pagkain?

 

Oo

 

Hindi

 

Sunday, December 1, 2019

🚨 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Allemmikel, 35
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Ioana Ene, 20
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Magaraci Gabriel, 38
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
David, 30
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Mahalaga ba sa 'yo ang kababaang loob?

 

Oo

 

Hindi