Thursday, November 29, 2018

💜 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Richard Miller, 45, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Shocolate, 24, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Esther, 30, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Rigoberta, 18, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Mahilig ka ba maglakad ng dis oras ng gabi nang wala namang pupuntahan?

 

Oo

 

Hindi

 

Tuesday, November 27, 2018

😎 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Faith, 18
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Allysa, 27
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Gianna, 22
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Ryan, 44
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Sumasang-ayon ka ba sa pahayag na 'ang lahat ng tao' ay medyo rasista?

 

Oo

 

Hindi

 

Sunday, November 25, 2018

⚡️ Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Rigoberta, 18
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Julio, 43
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Haroonnazari, 37
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Fernando, 27
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Mahigit isang beses mo ba pinipindot ang snooze na button tuwing umaga?

 

Oo

 

Hindi