Saturday, August 31, 2019

✅ Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Johnsisco, 38
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Ethan, 44
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Cherish, 38
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Benardo, 45
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Naniniwala ka ba sa karma?

 

Oo

 

Hindi

 

Thursday, August 29, 2019

😎 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Natacha, 34
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Shirley, 21
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Cherish, 38
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Benardo, 45
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Ang tungkulin mo ba sa iyong relihiyon ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo?

 

Oo

 

Hindi

 

Monday, August 19, 2019

💙 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Leticia, 34, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Rebecca, 34, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Sandra Maria, 30, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Genesis, 23, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Dapat bang alisin ang parusang kamatayan?

 

Oo

 

Hindi