Wednesday, June 20, 2018

🔔 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Bob, 34, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Kurt, 42, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Paul, 33, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Timmy, 24, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Ipaglalaban mo ba ang iyong bansa sa di makatarungang digmaan?

 

Oo

 

Hindi

 

Monday, June 18, 2018

💛 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Bob, 34, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Syahril, 24, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Eugene, 37, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Kenny, 40, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Nasasaktan ka pa ba dahil sa isang bagay na nangyari sa iyo dati pa?

 

Oo

 

Hindi

 

Saturday, June 16, 2018

😏 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Kurt, 42, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Joel, 38, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Eugene, 37, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
David, 40, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Sa tingin mo ba ay may ESP (Extra Sensory Perception) ka kahit kaunti?

 

Mayroon

 

Wala