Sunday, April 29, 2018

😏 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Tommy, 31, ang sumali ngayon.
Chat o bumisita sa kaniyang profile
 
Iya, 32, ang sumali ngayon.
Chat o bumisita sa kaniyang profile
 
Aida, 29, ang sumali ngayon.
Chat o bumisita sa kaniyang profile
 
Andrea, 18, ang sumali ngayon.
Chat o bumisita sa kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

May mga ibang bagay ba na di mo talaga pinapansin?

 

Oo

 

Hindi

 

Friday, April 27, 2018

🎯 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Tommy, 31, ang sumali ngayon.
Chat o bumisita sa kaniyang profile
 
Oyediran, 27, ang sumali ngayon.
Chat o bumisita sa kaniyang profile
 
Jo, 20, ang sumali ngayon.
Chat o bumisita sa kaniyang profile
 
Jessica, 32, ang sumali ngayon.
Chat o bumisita sa kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Mayroon ka bang bandila ng bansa mo?

 

Mayroon

 

Wala

 

Wednesday, April 25, 2018

🚨 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Fernando, 26, ang sumali ngayon.
Chat o bumisita sa kaniyang profile
 
Oyediran, 27, ang sumali ngayon.
Chat o bumisita sa kaniyang profile
 
Jo, 20, ang sumali ngayon.
Chat o bumisita sa kaniyang profile
 
Sulay, 26, ang sumali ngayon.
Chat o bumisita sa kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Natutulog ka ba nang may katabing stuffed na animal?

 

Oo

 

Hindi