Saturday, March 30, 2019

⚡️ Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Paul, 39, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Tkb Puff, 29, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Payton, 34, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Melissa, 24, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Sa tingin mo ba mas mahalaga ang mga hayop kaysa sa tao?

 

Oo

 

Hindi

 

Thursday, March 28, 2019

✅ Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Paul, 39, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Dr Ryan, 45, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Bryn, 35, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Melissa, 24, ang sumali na ngayon.
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Natutulog ka ba nang may katabing stuffed na animal?

 

Oo

 

Hindi

 

Saturday, March 16, 2019

💛 Naghihintay makipag-chat sa 'yo ang mga taong ito!

 
Tingnan ang aktibidad sa profile mo sa Twoo
 

Mga kawili-wiling tao sa Twoo

 
Emily, 27
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Ryan, 44
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Tommy, 32
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Sil Vernail, 40
Mag-Chat o bisitahin ang kaniyang profile
 
Mas Pagandahin ang mga Ka-match Mo
 

Nawalan ka na ba ng malay dahil sa pagkalasing?

 

Oo

 

Hindi