Tuesday, March 12, 2013

Ang Kutsero

Halina kayo at magtipon sa aking
harapan. Maupo kayo at ako'y
magsasalaysay ng dalawang
kwento ng kababalaghan.
Sindihan na ang kandila. At
ipatong sa… sa… sino ba ang
dapat na magdadala ng bungo,
ha?

Bueno, narito ang unang
kwentong pinamagatang…

BALETE DRIVE

Si Susan ay isang maganda,
matalino, at matagumpay na
Account Executive sa isang
malaking advertising company sa
Ortigas. Bandang alas-nuwebe ng
gabi, lulan ng kanyang magarang
sasakyan, nagmamaneho si Susan
sa kahabaan ng Gilmore Avenue.
Katatapos pa lang niyang maisara
ang isang mahalaga at malaking
business deal.
Patungo si Susan sa kanilang
tanggapan sa may Ortigas
Avenue. Gabi na, subali't
kinakailangan niyang bumalik sa
opisina. Sa kalayuan, namataan
niya ang mabigat na traffic sa
intersection. Umiwas ang dalaga
at kinabig ang manibela
patungong Balete Drive. Madilim
ang kalsada at ang tanging
liwanag ay nagmumula lamang sa
kanyang sasakyan. Ipinasya ni
Susan na magmadali.
Tinawagan niya sa cellphone ang
kanyang boss, "Sir, I'll be a bit
late… Yeah, heavy traffic e…
Yup, I got the contract… I'll be
there in…"
Huli na nang mapansin ni Susan
ang pagtawid ng isang batang
babae'ng may dalang bilao sa
harap ng kanyang sasakyan.
Nabundol niya ito at tumilapon.
Huminto si Susan at lumabas ng
sasakyan upang siyasatin ang
bata. Hindi na kumikilos ang
kawawang paslit. Nalito si Susan,
lalo pa nang makita niyang
duguan ang ulo ng batang ngayo'y
nakahandusay sa gilid ng daan.
Luminga-linga siya sa paligid.
Napuna niyang walang tao.
Samakatuwid, walang nakakita
sa mga pangyayari.
Nagmadaling bumalik sa kanyang
sasakyan si Susan at mabilis
siyang tumakas.
Sa kanyang pag-uwi ay balisang-
balisa si Susan. Kaya minabuti
niyang balikan ang Balete Drive.
Maghahatinggabi na nang siya'y
huminto sa pinangyarihan ng
sakuna. Lumabas siya ng
sasakyan at nilapitan ang lugar
na alam niyang kinalalagyan ng
batang nabundol niya kanina.
Nagtaka siya. Dahil malinis ang
kalsada na parang walang
naganap na aksidente.
Sa pagtalikod ni Susan upang
bumalik sa kanyang sasakyan ay
biglang bumulaga sa kanyang
harapan ang isang babaeng
nakaputi. Mahaba ang buhok
nito at tila maputla ang kutis ng
mukha. Napasigaw si Susan at
halos natabig ang bilaong dala-
dala ng kaharap.
Nagsalita ang babeng nakaputi.
Mababa at malamig ang boses
nito at marahan ang pananalita.
"Ale, puto po. Pakyawin niyo na,"
wika ng kaharap, "Kanina pa
pong umaga kami naglalako ng
anak ko."
Kahit nagtataka si Susan sa
biglaang paglitaw ng babae ay
minabuti niyang kumilos nang di-
kahina-hinala.
"A, e… s-s-sige. Papakyawin ko
na. Oo, bibilhin ko lahat." nalilito
niyang sagot.
Nakangiting tumitig kay Susan
ang babaeng nakaputi,
"Maraming salamat po, ale."
"S-S-S-Sabi mo... kasama mo ang
anak mo? N-N-N-Nasaan siya?"
kabadong tanong ni Susan.
"Bigla na lang pong nawala. Dito
po siya nagawi kaninang alas-
nuwebe." malungkot na ungol ng
babae.
Kinilabutan ang dalaga at
pinagpawisan sa gitna ng
kalamigan! Kailangang makaalis
na siya.
"Ah… ano… sige! Ibalot mo nang
lahat yung tinda mo," balisang
sinabi ni Susan habang
nagmamadaling dumukot ng pera
sa kanyang bag. "Etong 500
pesos," abot niya sa kaharap,
"Keep the change." Nang
maibulsa ng babaeng nakaputi
ang salapi ay dahan-dahan nitong
binuksan ang takip ng dalang
bilao.
Sa liwanag ng kanyang sasakyan
sa gitna ng Balete Drive ay
lumantad kay Susan ang kahindik-
hindik na katotohanan! At ang
nakabibinging karimlan ay
binasag ng isang malagim na
pagtili ng dalaga!
Hindi puto…
Hindi puto ang laman ng bilao
kundi…BIBINGKA!
putek...

Credit goes to rocket ride of multiply

0 comments:

Post a Comment